TF ordförande: Birthe Thomsen

E-post: birtes1@hotmail.com  Mobil: 076-31 45 275

TF vice ordförande: Mats Carlsson

E-post: mats.carlsson@parkinsonskane.se Mobil: 070-291 31 21

TF kassör: adjungerad styrelsen: Ann Carlsson

E-post: ann.carlsson@rdit.se

Ledamot: SÖKES

Ledamot: SÖKES

Suppleant: SÖKES

Suppleant: SÖKES

Våra lokalföreningar